KARAKTERMANAGEMENT

KARAKTERMANAGEMENT bestaat al meer dan 18 jaar en heeft zich bewezen in tal van projecten. Voor een mensgerichte aanpak, concreet, toetsbaar, realistisch en uitdagende programma's die zowel groepen als individuen beter laten presteren.

Coaching

De methodiek die door KARAKTERMANAGEMENT gebruikt wordt voor individuele coaching is gebasseerd op verschillende beproefde theorieen en wetenschappelijke studies. Door te zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen, in de verscheidenheid aan mentale coachingstheorieen is er een heldere, effectieve methodiek ontstaan. Deze methodiek kenmerkt zich door het inzicht verkrijgen in stressmanagement en de mentale processen, toegespits op de probleemstelling.

De probleemstelling wordt door de gecoachte zelf aangereikt. Tijdens het coachingstraject bepaalt de gecoachte zelf wat de volgende coachingsstappen zijn. Hiermee wordt de gecoachte zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen succes.

Action Type is een van de basis uitgangspunten van coaching. Doe de test die in de rechter kolom staat en neem contact op voor de uitslag.  

Voorbeelden van personen en beroepsgroepen die profijt hebben van individuele coaching:

Topsporters 
Managers
Politiefunctionarissen
Jong volwassenen
Studenten

Meer informatie

Training

Trainingen worden verzorgd op locatie. Er is een breed aanbod van trainingen.

  1. Stressmanagement
  2. Gevaarsbeheersing
  3. Communicatie
  4. Teambuilding
  5. Samenwerking

Meer informatie

Advies


Advies

Advisering op meerdere aandachtsgebieden

Meer informatie

Lifestyle


Een hot item op dit moment. Geen bla bla, alleen heldere en concrete lifestyle trainingen. Zonder gebruik te maken van externe producten. De verandering dat ben je zelf!

Meer informatie